Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Bouwman, L.
Uitgave: Groningen: Scholtens & zoon, 1896
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202710
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
4- Hoeveel is honderd duizend meer dan achttien hon-
derd drie en tachtig ?
5. Met de cijfers 4, 8 en 9 kunt gij zes verschillende
getallen van drie cijfers maken. Hoeveel is de som
van die getallen.'
6. Hoeveel is 9 duizend 876 maal 12 duizend 534.'
7. Hoeveel is driemaal het twintigste deel van drie
honderd gulden.'
8. Met hoeveel rijksdaalders kan men 64 HL gerst be-
talen, als de HL 6 gulden 25 cent kost.'
9. Hoeveel uren zijn vier duizend vier honderd veertig
minuten.'
10. Met hoeveel kwartjes kan men 6 meter baai beta-
len, als de 4 meter 5 gulden kost.'
§ 14-
1. Een gros stalen pennen is 144. Bereken nu, hoeveel
men voor twee gros stalen pennen moet betalen, als
een dozijn 8 cent kost.
2. Bereken de som van de evene getallen tusschen 31
en 47.
3. Als men van een gouden tientje 3 rijksdaalders, 2
guldens en een dubbeltje uitgeeft, hoeveel cent houdt
men dan over.'
4. Hoeveel is de helft van 738 gulden meer dan het
vijfde part van 1225 gulden?
5. Als 4 M linnen evenveel kost als 7 M katoen, en
8 M katoen op 192 cent komt, hoe duur Is dan
één M linnen?