Boekgegevens
Titel: Nieuw rekenboek voor de lagere school
Deel: 2e stukje
Auteur: Bouwman, L.
Uitgave: Groningen: Scholtens & zoon, 1896
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2155
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202710
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw rekenboek voor de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
8. Hoeveel is 54 duizend 613 -(-8 duizend 14 meer
dan 32 duizend 12 —• 17 duizend 89?
9. Met hoeveel rijksdaalders kan men ƒ132,50 betalen?
10. Hoeveel is 375 X 375 "leer dan 140625 : 375?
§ II.
1. Hoeveel dagen zijn 38 weken en 5 dagen?
2. Als één doek 75 cent kost, met hoeveel guldens
kan. men dan 12 dozijn doeken betalen?
3. Iemand koopt vier brooden voor 8 stuiver en 2 cent
ieder. Hoeveel cent moet hij van een' rijksdaalder
terug hebben ?
4. Een ander betaalde ook 4 brooden met een' rijks-
daalder, maar ontving 94 cent terug. Hoe duur was
toen ieder brood?
5. Leonard is heden zeven jaar. Hoeveel dagen heeft
hij geleefd, als hij twee schrikkeljaren heeft beleefd ?
6. Hoeveel is 384 X 1296 gedeeld door 768?
7. Drie koeien en drie paarden worden samen voor
1332 gulden verkocht. Als elke koe 192 gl. kost,
hoe duur is dan ieder paard?
8. Hoeveel dagen zijn er in de laatste acht maanden
van het jaar?
9. Als één hectoliter rogge ƒ 5,40 kost, hoeveel HL rogge
kan een bakker dan koopen voor 270 rijksdaalders?
10. Een landbouwer verkocht een span paarden en 5
koeien samen voor 1757 gulden. Als elke koe 175
gl. kostte, hoe duur was dan ieder paard?
§ 12.
I. Hoeveel is zestien duizend vijftien -(- vijftien honderd
vijftig meer dan acht duizend acht 4" zeven honderd
zeven ?