Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
ter maken. Ik sloeg (21) mijne {t) armen om zij-
nen hals en zwoer, dat men mij liever dooden (22)
zou dan mij in eene scheiding te óoen toestemmen (u).
Zij stootten mij ruw weg (23) en gingen heen. Ik
hleef drie dagen in mijne smart verzonken (24), er
niet meer aan denkende eenig voedsel te gebruiken;
mijn hoofd liep om (25), ik geloof dat ik krankzin-
nig geweest ben. Naauwelijks luisterde ik naar het
nieuws, dat mij een smid van Cossé bragt, van een
gevecht (26) tusschen de Blaauwen en de Chouans,
waarin deze laatste op de vlugt gejaagd (27) waren.
Twee uren later, terwijl ik op deze rustbank zat,
hoorde ik bij het huis hinniken: ik kijk.... hij was
het, het was Caraco. De vreugde maakte mij eerst
bewegingloos (28); bij naderde mij springende (29)
van blijdschap, Hoe liefkoosde ik hem toen (30) !
Hij had geheel alleen zijnen weg terug gevonden, en
hij kwam weder bij mi.j. Na de eerste vervoerin-
gen, zag ik dat hij achter zich een zadel s/ee/j/e (31),
welks riemen (32) gebroken waren, en een valies
dat ik naauwelijks kon ophefjen (33), zoo (34) zwaar
was het. Toen ik het op de tafel legde (35), deed
een geklink (36) van geld mij opspringen. Ik opende
het; het was vol kroonen (37) van zes livres: ik
('21) passer. (22) donner Ia mort. (23) repousser, (24) absorbé.
(25) s*exaUer. (26) engagement, m. (27) mettre en fuite. (28) im-
mobile. (29) bondir, (30) que de caresses je lui fis alors ! (31)
traîner. (32) courroie, f. (33) soulever. (34) tant. (35) poser.
(36) bruit, m. (37) écu, m.
(t) Observez bien d'employer ici l'article: la raison en a éto
indiquée ailleurs.
(u) Le verbe consentir ett suivi de la préposition à.