Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
volkomen uitgelegd hebben. Nu (9) kwam de om-
wenteling, en de heeren verlieten het land. Nu
waren er (10) geene togten meer voor hen, geen
geld meer; zij moesten van ontberingen leven. Ca-
raco en ik traden in (eene) dienst. Hij reed (11) ko-
len, en, na een moeitevollen dag, als wij negen of
tien uren gewerkt hadden, kwamen wij terug, uiige--
put (12) van vermoeijenis, met eenige stuivers ver-
dienste (13). Mijn hart brak (14), als ik on?e el-
lende zag ; de liefde tot het geld had gesluimerd,
zoo lang wij in den overvloed (lö) geweest waren;
deze werd sterker dan ooit bij mij opgewekt (16),
zoo sterk, dat zij mij eene kwade daad heeft doen
begaan. Wat Caraco aangaat (r), die beter was (17)
dan ik, hij verdroeg alles met geduld, en beminde
mij altijd even zeer (18^. Op een avond (reeds
tien jaren leefden wij te zamen), op een avond
klopten de Chouans aan mijne deur. — Geef ons,
xeiden zij tot mij, geef ons alles wat gij {tu) bezit,
ten dienste van (19) de goede zaak (20)i —Helaas!
mijne vrienden, antwoordde ik, ik bezit niets. Zij
zagen Caraco, en wilden ziçh van hem {s) mees-
(9) niet vertalen, en het volgende onderwerp achter het werk-
woord. (10) niet vertalen. (11) voiturer. (t2) exlémië. (13) do
l)ënëfice. (i'i) se fendre. (15) li Taisance. (16) se réveiller. (17)
valoir mieux. (18) aulant. (19) pour Ie service. 20) cause, f.
(r) »Wat..., aangaat" peut s'exprimer simplement par la préposi-
tion : pour ou par quant a.
(5) En parlant de choses ou d'animaux on ne dit pas : de lui,
mais on dit : en.
\