Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
ïk dwalende in het bosch had aangetroffen; zwart'
ais een kolenbrander, matig als een kluizenaar; eenig
gras ter regtcr en ter linkerzijde (p) in de holle we-
gen, een weinig waler in het wagenspoor waren vol-
doende voor hem. Tweemaal (in) de week ging ik
met hem naar de Heeren de Fiers, op wiens lande-
rijen dit huis gelegen (q) is; zij droegen mij hunne
boodschappen op (1) voor hunne smederijen. Als men
ons zag aankomen, was het feest op het kasteel, groot
onthaal (2) in den stal en in de keuken; want ieder
was verbaasd (3) over zijne fraaiheid (4), en ik ont-
ving niet het loon (5) dat ons beiden deed leven,
zonder hem daarvan al de eer te geven (6), en hem
teederlijk te bedanken. En dat was billijk (7); want
ik was op zijn rug even nutteloos als een vijlde wiel
aan een wagen. Hij was het die mij leidde; ik
legde hem den toom op den hals, en hij nam zijn
galop door goede of slechte wegen zonder te strui-
kelen (8); ik heb altijd geme9nd, dat hij, even goed als
ik, de boodschappen begreep, die men ons gaf, en
den naam van de plaats, waarheen men ons zeide te
gaan. Onze vriendschap was die van twee broeders.
Wij verlieten elkander nooit; ik sprak hem aan,
en bij antwoordde mij; er is nooit tusschen ons
eene gedachte geweest, die wij aan elkander niet
(1) charocr de, (2) m. (3) émcrvcillé dc. (4) gentillesse, f.
(5) salaire, in. (ü) rapportcr. (7) c'ctait justice. (8) bronchcr.

On n'exprime pas le mot »/ijde" dans celle locution, et l'on
dit simplement h droite, à y anche.
{q) Situé. Au lieu de situé on dit sis en siylc de notaire : une
maison sise dans telle cominune.