Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
geschenen op eene vermakelijke wijze kraniczinnig te
zijn (32): maar deze laatste bekentenis, die de wroe-
ging hem scheen af te perseyi (33), veranderde plot-
seling (34) het denkbeeld, dat wij van hem hadden
opgevat, en ik kon mij niet weêrhouden uit te roe-
pen :
— Hebt gij iemand vermoord, vader Chorin?
— Ja, hernam hij, eene levendige gemoedsbewe-
ging doende blijken, ik heb hem vermoord, hem die
zoo goed was, en die mij zoo beminde! Hem die
mijn brood won, die mij voedde ! ik heb hem door-
schoten met het geweer op de horst (35), na hem
eenen kus gegeven te hebben, den kus van Judas !
Zijn dood heeft mij verrijkt, en ik tracht {m) mijn
geweten tot rust te brengen, door al zijnen broeders
wel te doen, die zoo goed niet zijn als hij (36).
Die arme Caraco, dat goede paard !
— Hoe, riep ik uit, betreft het slechts den moord
van een paard ?
— Heb ik het u niet reeds gezegd ? hernam hij.
Komt met mij. Het is eene geschiedenis, die ik
gaarne (n) vertel. Als ik van hem spreelc, verligt
mij zulks. — Wij volgden hem in het kamertje,
waarin wij het eerst (37; geweest waren; alvorens
zijn verhaal te beginnen (38), wierp hij, geheel te
(32) atteint d'une Tolic divertissante. (33) arracher. (34) brus-
quement. (35) tirer un coup de fusil îi bout portant. (36) qui ne
le valent pas. (37) d'abord. (38) entamer.
(m) »Tracblen:'* chercher à; tâcher fie.
{n) Pour rendre cet adverbe on peut se servir du verbe aimM-
à avant Tinfînilif de Tautrc verbo. ♦
fi'