Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
— Gij zijt in dc Sauvagère, antwoordde de grijs-
aard.
— In de Sauvagère? zeide ik op mijne beurt,
evenveel wetende (50) als vóór bet antwoord ; want
bet was de eerste maal, dat ik dien naam hoorde.
Maar de grijsaard vergistte zich in (31) de hui-
ging (32) nûjner'stem, en meenende dat mijn uit-
roep de verwondering uitdrukte, voegde hij er bij :
— Ja.... ja..,, in de Sauvagère, digt bij de plaats,
waar men, een jaar geleden, het lijk van den opzig-
ter der jagt (33) heeft vinden hangen. Als gij uit
deze streken zijt (34), moet gij van dat geval ge-
hoord hebben.
Door eene onwillekeurige beweging keken Alfred
en ik elkander aan ; wie van beiden had het meest
ontstelde gelaat (35)? Ik kan het niet zeggen; want
de duisternis was zoo groot, dat wij zelfs de oorea
onzer paarden niet konden onderscheiden.
— Goede man, hernam mijn medgezel, dat geval
is niet geschikt (36) om verdwaalde reizigers gerust
te stellen. Wilt gij ons eene schuilplaats voor dezen
nacht geven?
Ik ken u niet, antwoordde hij. Weest ovcri-i
gens (37) zonder vrees, sedert de tijden van de
chouans ij) is deze moord de eenige, waarvan men
in de Audennes heeft hooren spreken, en het onge-
(30) aussi peu instruit. (31) se méprendre sur. (52) inllexîon.
(33) garde-chasse général. (34) si vous êtes du pays, (35) phy-
sionomie effrayée. (36) fait. (37) d'ailleurs.
(/) Chouans était la dénomination des Uoyalistcs à Toccident dc
la France, qui, après la mort de Louis XVI avaient pris les armes
contre les armées républicaines.
à