Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
77
de boomen slingeren (6) en elkander kruisen als de
draden van eene verwarde streng garen (7). Het was
al te erg (8) voor twee onnoozele Parijzenaars, die,
om den weg te vinden, slechts de vluchtige (9) her-
inneringen hadden van eenige logtjes bij zonne-
schijn (10) in diezelfde oorden. Aldus door te wen-
den (11), nu eens {b) naar onze regterhand, dnn (b)
naar onze linkerhand, door te kiezen tusschen twee
paden, die zich voor ons openden als de tanden van
eene hooivork (12), waren wij eindelijk (c) geheel
verdwaald (13). Dit ongeval (li) had niets ver-
schrikkelijks, cn wij namen vrolijk het besluit den
dag af te wachten, en ons rustig op den afgemeten
stap (15) onzer paarden te laten rondleiden (16), in
het gezelschap der dassen (17) en vossen. Het was
een heerlijke nacht: ecn octobcr-nacht, frisch, maar
doortrokken van den geiir (18) der bosschen, der
drooge bladen en heidevelden (19)- Ondertusschen
hadden wij te ligt de vermoeijenis van eenen togt [d)
(G) serpenter, (7) un écheveau mclé. (8) La besogne était trop
rude. (9) fugitif, (10) au soleil. (11) à force de tourner. (12) four-
che f. (13) vertaalt: hadden wij geëindigd door ons te verdwa-
ten. (14) mésaventure, f, (15) Ie pas mesuré. (16) promener. (17)
daim, m. (18) embaumée du parfum. (19) bruyère, f.
(b) Tantôt..... tantôt s'emploie pour marquer des changements
fréquents d'un élat dans un autre.
(c) Pour marquer l'achèvement d'une action, on fait souvent pré-
céder le verbe à Tinfinilif de la locution: finir par. On dit d'une
manière analogue: commencer par»
{d) Distinguez bien cours et course. Le premier se dit généra-
lement d'un mouvement, d'une direction de choses; le second se
dit d*un mouvement de personnes: le cours d'un fleuve i le cours