Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I
75
het winderige jaargetijde (12) zijn de bezoeken zelil-
zaam en het betelblad ontbreekt. Welk mensch is
volmaakt gelukkig?.... Gij, vreemdelingen, schijnt
eene nog grootere ontbering te ondervinden, want
uwe tanden hebben niet die roode kleur, (die) ge-
woon (is) aan hen, die gebruik van die plant maken.
— Zij groeit niet in ons land, zeide Seyton.
— Welk (13) ongelukkig land! Maar ongetwij-
feld vergoedt (14) God bet door andere gunsten; want
zijne goedheid is onuitsprekelijk ("15).
Welk een (13) eenvoudig mensch, die te midden
van zoo groota ontberingen nog de mildheid (16) der
Voorzienigheid roemde (17) ! Wij verlieten hem,
verbaasd (18) over zulke ongekunstelde (19) en ver-
hevene wijsbegeerte.
Gedurende eenigen tijd durfde Eduard Seyton niet
meer luide over zijn lot klagen; voor (k) zulk eene
herinnering zwegen zijne eerzuchtige verlangens zonder
uitgedoofd te worden (20); want alle menschen be-
grijpen eene groote les, maar weinigen onder hen
weten er voordeel van te trekken.
Na onze terugkomst van Malé, wilden wij nog eens
onzen eilander en zijn palmboom bezoeken. Wij
bragten hem betel. Maar de wijze Indiaan mogt
niet het loon (21) zijner gastvrijheid ontvangen. Op
het eiland gekomen (sijnde), zagen wij den top van
den kokosboom zich niet meer als een ligte zonne-
(12) la faison du vent. (13) niet vertalen. (M) dédommager.
(15) inöpuisable. (16) piodigallté, f. (17) vanier. (18) dmerveillé
de. (19) naïf. (20) s'ötcindre. (21) prix, m.
(t) On ne pouirait rendre ici celle préposilion par pour; c'est
comme si le souvenir est placé dcvani Seyton.