Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
mijne vrienden. Zij kennen mij en vreezen (38)
mijne tegenwoordigheid niet.
Inderdaad, verscheidene dier vogels met lange bek-
ken en blaauwe en witte vleugels fladderden weldra
rondom ons, en bleven stil te zamen (39) op eene
kleine hoogte (40), gelegen ter regier zijde (41) van
den Indiaan. Hij wierp bun eenig overschot (42)
van visschen toe ; vervolgens verdwenen zij, om op
nieuws aan de oevers van den zeeboezem rond te
vliegen (-43).
— Dat is nog iets goeds (44), dat de hemel « toe-
voegt (43), zeide ik tot hem.
— Zou ik trachten hen te vernielen ! zonder nood-
zakelijkheid? Welk gezelschap zou mij overblijven?
Integendeel, in plaats van hen te schaden, geef ik
hun van mijne vischvangst, als zij overvloedig is ge-
weest.
— Zijn dat uwe genoegens?
— Dat zijn de eenige niet. Dé ochtendzon, het
gezigt van de zee, en van de lucht (f), de schepen
die voorbijvaren (46), de groene vliegen, die 's nachts,
al dwarrelende, als kleine sterren, lichten (47), -van
tijd tot tijd de wijn van mijne boomen......
— Dus ontbreekt niets aan uw geluk?
— Helaas ! antwoordde de gri_)saard, dien deze
laatste vraag een oogenblik scheen te doen peinzen (48),
— ik zou niets te verlangen hebben, indien de betel-
(58) redouter. (39) groupds. (40) éminence, f. (41) à la droite.
(42) quelques débris. (43) tourner en cercle. (44) une ressource
de plus. (45) met à votre portée. (46) passer. (47) briller lumineux.
(48) rêver.
(/■) Ce substantif, éiaiit pris par opposition à la »«erse rend par citl.