Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
geschapen. Hebt gij nooit het lot van de andere
eilanders, uwe buren hcnijd (c)?
— Uet is mij aangenaam het gelaat van een mensch
te zien ; dat beken ik ! maar somtijds ontvang ik de
bezoeken van de visscbers, en hunne aeWzaam/(eïc?(l9J
maakt mij het genot daarvan nog levendiger. Mijne
berinneringen zijn hier: wat zou ik elders gaan doen ?
En mijn boom?... kan hij verplant (20) worden, zoo
als ik? Is bij niet mijn tweelingshroeder (21), mijn
weldoener, mijn steun, de tolk (22) voor mij van de
wegen (23) der Voorzienigheid, het boek, waarin ik
al de zachtste aandoeningen mijner jeugd beschreven
vind ? Mijn vader beeft hem geplant, mijne moeder
omringde hem met bare zorgen, toen wij beiden nog
jong en zwak waren. IJij was de getuige van de
gelukkige tijdstippen mijns levens ; ieder mijner ver-
vlogene jaren is op zijnen stam door een nieuwen
kring ingegrift Hem te verlaten! neen! Tel
zijne kwasten (25), zij zullen u mijnen ouderdom
melden (26), en gij zult mij zeggen, of ik thans een
nieuw leven (27) moet beginnen. En het graf mij-
ner vrouw ! wie zou er zorg voor dragen ? Haar
ligchaam is er niet meer in, maar het is er in ge-
weest; bij dat graf bemin ik mijne berinneringen, daar
bid ik gaarne. Uet is mijne eerste verrigling (28)
(19) raretd, f. (20) transplanter. (2t) frère de naissance. (2-2) in-
terprète, m. (23) les décrets. (24) graver. (23) nœud, m. (26) ap-
prendre. (27) existence, f. (28) acle, m.
(c) Entier; jiorfer eiirie. On envie une chose ; on porte envie à
une personne.