Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
67
eigenaar van het eiland ! liet was een grijsaard,
met een olijfkleurig gelaat (21) en zeer mager, maar
wiens gang evenwel nog kracht en gezondheid deed
blijken (22). Zoodra hij ons bemerkte, kwam hij, verre
van afgeschrikt (23) te zijn, ons te gemoet (24) met
verhaaste schreden, en de glans der ^tevredenheid
blonk (25) op zijn gelaat.
Nadat hij ons, volgens de gewoonte, de gezondheid
en de gebeden der armen had toegewenscht, trad hij
in zijne hut, en haalde (26) eenige kokosnoten ge-
droogde visch, eene kan vol pahnwijn (27) voor den
dag^ en ging bij ons op de hurken zitten (28), na-
dat hij eene mat op het fijne zand had uitgespreid,
dat den grond {p) loudom den kokosboom bedekte (29).
Deze zoo vertrouwende en nederige gastvrijheid,
de plaats van het tooneel, het zoo eenvoudige tafe-
reel (30) dat ous omringde, eene rots, de lucht (31)
en de zee, die ontstellende gedachte (32), welke den
mensch der beschaving atffigrijpt, wanneer hij zich
bevindt (33) op {q) zulk een eenzamen (34), onbeken-
den hoek der aarde : alles liep zamen om den geest
van den trotschen Engelschman van verbazing te tref-
fen. En dat schouwspel was voor mij zeiven niet
zonder bekoorlijkheid. Een zacht w^indje blies van
(21) couleur olivâtre, f. (22) accuser. (23) intimidé. (24) à notre
rencontre. (25) se peindre. (26) en retirer. (27) vin de palmier. (28)
£*accroupir. (29) tapisser. (50) tableau, m, (31) ciel, m. (32) pensée
de trouble. (33) se sentir vivre. (34) isolé.
(/>) Terrain; sol. On dit terrain par rapport à sa surface et
a son <}lendue, et l'on dit sol par rapport à la fertilité cl à la culture.
(q) N'employez pas Ici la préposition sur, qui indiquerait une
position supérieure, mais employez dans.