Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
G4
on lie grond was cr vruchtbaar. Maar cens (e)....
het is reeds lang geleden (34).... wierp een verschrik-
kelijke storm, zoo als men er bij menschengeheugen
geen gezien had, alles te onderste hoven (35). De
wateren verhieven zich, al dwarrelende y tot eene
verbazende (37) hoogte. Een groot aantal eilanden leden
er bij (/"); dit vooral. Het verdween geheel, gedu-
rende verscheidene dagen dat de storm duurde. Ein-
delijk, toen de zee bedaard v;>as (38), zag men het op
de oppervlakte der golven wederkomen, maar naakt
en ontbloot (39^; het was nog slechts een afschuwelijk
geraamte (40). Een enkel mensch, een enkele boom
ontsnapten aan den ramp. Gij kunt nog, door den
nevel (41) heen, eenen hoop groen (42) onderscheiden,
van hier gelijkende op eene ligte wolk, die boven het
eiland hangt. Het is een kokosboom, die, zoo als
men zegt (43), staande gebleven is (44) bij de verwoes-
tingen die rondom hem opgehoopt (45) werden. Wat
den eilander (46) aangaat, die afwezig was (47) ten
tijde (48) van den storm, hij vertegenwoordigt (49)
thans alleen de geheele bevolking van het eiland.
(34) il y a longtemps de cela. (35) bouleverser. (36) tourbillon-
ner. (37) prodigieux. (38) la mer calmée. (39) dépouillé. (40) un
squelette hideux, (41) brume, f. (42) une touffe de verdure. (43)
vertaalt: zegt men. (44) être maintenu debout. (45) accumuler. (46)
insulaire, m. (47) niet vertalen. (48) lors. (49) représenter.
ï
(e) Lorsque ce mot se rapporte a quelque chose qui a eu lieu ou
qui aura lieu dans un temps indéterminé, on le rend par : u/< Jour.—
Une fois signifie que telle ou telle action ne se fait pas deux fois,
trois fois: Il m'a trompé une fois, mais il s^ en repentira un jour,
if) Parce qu'on dit : souffrir de, ne traduisez pas y souffrirent.