Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
wmms
60
groen (1), c» waarboven (2) zich cea uitgestrekt (3)
bosch van welriekende (4) hoornen verhief, welker geu-
ren (5) hun door de ochtendkoelte (G) toegevoerd (7)
werden.
Op dit gezigt (8) hoorde men te gelijk een vreug-
dekreet (c) op de drie schepen, en degenen die Co-
lumbus omringden (d), wierpen zich aan zijne voelen
cn stortten tranen van berouw; zij omarmden zijne
knieën en smeekten hem dat hij hunne beleedigin-
gen (9) zou vergeven. Maar de groote zeeman/ize/(10)
hen met goedheid op, en terwijl al die mannen, ten
toppunt (II) van geluk, zijnen lof (12) zongen, hief (13)
hij de handen ten hemel en dankte {e) God uit het
diepste zijner ziel, dat Hij hem, door den Oceaan
heen, tot het doel zijnen wenschen geleid had.
Christophorus Columbus had (/) de nieuwe wereld
ontdekt.
Lamé Fleürv.
(1) verdure, f. (2) sur lequel, (3) immense. (4) odorifdrant. (5)
parfum, m, (6) Ia brise du matin. (7) apporter. (8) aspect, m. (9)
offense, f. (10) relever. (H) au comble. (12) ses louanges. (13) lever.
(c) Traduisez : een vreugdeJcreet deed zick hooren,
{d) Entourer; environner. Ce qui entoure touche de plus près
à la chose qui est entourée j ce qui environne peut cire plus ou
moins éloigné.
(e) liemercier est suivi de la préposition de, et exige ici, au lieu
d'une incidente, un infinitif après cette preposition.
(f) Employez ici, au lieu de l'auviliaire avoir, la locution
ve7nr de.