Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
slaan, (24) »Wel nul" hernam Columbus, zonder de
minste ontroering (25) tetoonen, » zoo wij binnen (26)
»drie dagen geen strand (x) ontdekt hebben, wil ik
»naar Spanje terugkeeren, en deze onderneming laten
m varen (27), die ons zooveel roem en rijkdom be-
»loofde/'
Deze woorden, op een vasten toon uitgesproken,
legden den oproerigsten hel zwijgen op (28), en van
dat oogenblik af durfde niemand meer de stem ver-
heffen ; maar zij kwamen met elkander overeen, zoo
het uitstel (29) voorbij was (30), zonder dat de hoop
van Columbus verwezenlijkt zou zijn, dat zij hem
noodzaken zouden (g) zijne belofte te vervullen.
Onderwijl sliep de waakzame (31) admiraal dag
noch nacht ; hij had steeds het oog gevestigd op de
sterren (32) of op het kompas, en bestuurde (33)
zelf het roer van zijn schip. Een matroos was op zijn
bevel boven in (34) den grooten mast van elk schip
geplaatst, om in de verte (35) de kust te ontdekken,
en hij had uit naam van koning Ferdinand aan zijn
scheepsvolk beloofd, dat degene die het eerst land zou
ontdekken, tot belooning eene groote (z) som gelds
zou krijgen, die hem zou veroorloven, het overige
(24) lever Ia main sur. (25) ëmotion, f. (26) dans, (27) déserter.
(28) imposer silence. (29) délai m. (30) expirer. (31) vigilant, (32)
astre, m. (33) diriger. (34) au sommet de. (35) de plus loin.
(a^) Rivage; rive. La mer a des rivages; les rivières et toutes
les eaux courantes ont des rives,
{y) Employez rinfinitif avec de,
{z) Gros s'emploie parfois pour grand, lorsqu' on parle de choses
qui surpassent les autres du même genre en volume, en valeur ou
en nombre.