Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Oi
was zijne eenige vrees, dat bq zou stervon (w), voor-
dat bij het doel van zijne gevaarvolle (12) reis be-
reikt had (m).
Reeds twee maanden (13) bad die reis geduurd,
waarvan niemand nog het einde voorzag, toen de klag-
len en het morren zoo dreigend werden op de drie
schepen te gelijk, dat de Pinzons zeiven zich niet
weerhouden konden te vreezen, dat de oproerige (14)
matrozen eenig geweld tegen den admiraal zouden ple-
gen (15), en zij smeekten hem, dat hij bevelen zou
van rigting te veranderen, om naar Spanje terug to
keeren. Maar Columbus was niet {de) man om aldus
staande te blijven (16) op het oogenblik dat hij het
doel zou bereiken (17), en dadelijk de matrozen van
zijn schip zamenroepende (18), zeide hij tot hen : »Mij-
»ne vrienden, ik heb de zekerheid, dat wij voor drie
»dagen het land zullen bereikt hebben, dat tot nu toe
»voor ons schijnt gevlugt te zijn (v)". Op die woor-
den barstten (19) verwarden kreten{20) uit, vermengd
ïï\q\> verwenschingen (21), en de vrienden van Colum-
bus sidderden (22), dat zij hem aldus blootgesteld
zagen (lo) aan de woede van den eersten woesteling (23^,
die zijne hand aan den grooten man zou durven
(12) périlleux, (13) vertaalt: waren het twee maanden dat*{\A)
révolté. (15) se porter à quelque violence contre. (16) s'arrêter. (17)
toucher au but. (18) assembler, (19) éclater. (20) des cris confus,
(21) imprécation, f. (22) tressaillir. (23) furieux, m.
(m) N'employez pas ici des incidentes, mail employez des infini-
tifs avec la préposition de.
(i>) Traduisez : heeft (jeschenen te vliKjten.
{tv) Employez ici le gérondif.