Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-M-
56
It
hem toenam (4D), deed hij zijn best (50) om hen in
zijn vertrouwen te doen deelen, door hun nieuwe
kenteekenen (r) aan te wijzen (1), die aanduidden (2)
dat het land niet meer verwijderd was. Aan de twee
Pinzons en aan eenige moedige mannen, die opreg-
telijk aan zijne fortuin verbonden (3) schenen, stelde
hij den onsterfelijken roem voor (4), dien zij gingen
verwerven {s) door eenen nieuwen weg te openen
voor den handel en de menschheid ; aan de naar rijk-
dommen gretige menschen, zoo als er vele onder zijne
medgezellen waren (5), roemde (6) hij de schatten en
de hoopen {t) goud, die hen wachtten; aan de laffen
en luijaards beloofde hij een aangenaam en werke*
loos (7) leven : aan allen eindelijk belooningen en eer-
bewijzingen, als zij weder in het vaderland zouden
keeren (8). Aldus slaagde Columbus er in den vrede
onder die woelzieke (9) menschen te handhaven, en
toenamen hem waarschuwde, dat nieuwe zamenzwe--
ringen (10) tegen zijn leven gesmeed werden (Ïl),
(49) croître. (50) s'efforcer de. (1) indiquer. (2) annoncer. (3) at-
taché. (4) représenter. (5) se trouver, verbe vnipersonnel. (6) vanter
(7) sans travail.(8) rentrer.(9) turbulent.(lO)compIot, m.(H) se former.
(r) Le signe fait connaîtrej le signal avertit: Je vous ferai
quand l'heure du signal sera arrivée
(s) Acquérir; obtenir. On acquiert tout ce qui peut être mis
au nombre des biens et des avantages réels : On acquiert de la
gloire, de l'honneur, du savoir, de l'autorité. On obtient quand
on parvient à «c faire accorder ce qu'on demande. On obtient la
permission, une grâce, la faveur d'un prince, les suffrages du public.
(0 Monceau; tas. Un tas est rangé avec ordre, avec symétrie;
ûn monceau n'a d'autre arrangement que celui que le hasard lui
donne.