Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
hadden (o), getrouw aan hunne belofte, zich niet een
enkel oogenblik van den admiraal verwijderd (4G);
maar op hunne schepen, even als op dat van den ad-
miraal, had zich gemor doen (p) hooren onder dc
matrozen tegen den stoutmoedigen zeeman, die, om
een ijdcl droombeeld, hen aan den dood blootstelde,
verre van hunne vrouwen en kinderen, zonder dat
hunne gezinnen ooit konden vernemen, wat er van
hen geworden was. Weldra veranderden die mompe-
lingen in bedreigingen tegen Columbus, en eenigen {q)
durfden zelfs aan hunne makkers voorstellen dien
vreemdeling in de zee te werpen, die den koning en
de koningin bedrogen had, door hun te beloven lan-
den te ontdekken, die niet bestonden. Reeds spraken
zij er van naar Spanje terug te keeren, waar zij zou-
den zeggen, dat de admiraal in de golven verdron-
ken (47) was.
Maar de bekwame Columbus wist alles (48) wat
die muitelingen zeiden, en zonder zich door het ge-
vaar te laten afschrikken, dat elk oogenblik rondom
(46) s'écarter, (47) se noyer dans les flots. (48) n'ignorcr ricn de.
(o) Joignez cet auxUiaire à son verbe après le mot promesse»
{p) Faire; laisser. Le premier verbe signifie: être cause que
quelque chose se fait, le second signifie: ne pas empêcher. J'ai fait
travailler ces enfants, j'ai été cause que ces enfants ont travaillé.
J'ai laissé travailler ces enfants, je ne les en ai pas empêchés
Se faire faire un habit. Je les ai laissés faire, (Ik hcb hen
laten begaan).
{(f) Quelques; quelques uns Le premier est adjectif et suivi d'un
substantif; le second est pronom et vient ù la place d'un substantif.
Quelqu^un se dit seulement de personnes , quelques-uns, quelques-
unes se dit de personnes et dc choses. Voyez ma Grammaire, §228.