Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
den goeden uitslag (h). De laatste landen (i), die hij
op zijnen weg ontmoette, waren de Canarische eilan-
den (27), waar hij zijn scheepsvolk (28) toestond ver-
schen voorraad in te nemen; en weldra doorliepen de
drie schepen zulke aanmerkelijke afstanden, dat de
onwetende en ongeruste matrozen zich verwonderden,
dat zij reeds zoo ver gevaren (29) hadden, zonder nog
het land te ontmoeten dal zij zochten, zoo het althans
in do wereld bestond, zoo als Columbus het verzekerde.
Reeds was er eene gehecle maand verloopen (/c), se-
dert do kleine vloot de Canarische eilanden verlaten
had, en zij ging voort in dezelfde rigting te varen (30),
toen twee vogels op de masten van een der schepen
kwamen zitten (31), en Columbus, hen bemerkt heb-
bende, twijfelde niet, dat zij van eenig naburig land
kwamen, dat hij weldra zou ontdekken. Tevens be-
merkte hij dat de zee, die nog door geen enkel schip
uit Europa doorkliefd (32) was, eene groene kleur
aannam, veroorzaakt door eene menigte planten (n;ï3)
van verschillende soorten (/), die op bare oppervlak-
(27) les îles Canaries, (28) équipages, m. plur. (29) naviguer.
(30) voguer. (31) se percher. (32) sillonner. (33) herbes.
(A) On a un ion et un mauvais succès^ mais pris abàoiuiiieni,
c'est-à-dire sans adjectif qualificatif, ce mot se prend toujours eu
bonne part.
(i) En termes de marine on dit terre et non pas pays.
{k) Le verbe s'écouler ne se prend pas unipersonnellcment en
français.
(/) Souvent les mots espèce et sorte se prennent l'un pour l'autre;
mais à proprement parler, c'e^t la nature qui distingue les espèces,
et le choix qui distingue les sortes. L'ensemble de? espèces forme
un genre, rcnsemble des sortes forme une quantité