Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
t
(lat zijne groote plannen als het droombeeld (5) van
een verwarden (G) geest aanzag.
Zoodra men te Palos vernam dat het hevel [b) ge-
geven was, aan Columbus schepen en matrozen te be-
zorgen, schoolde het volk te zamen (7), en de eene
voor den anderen weigerde (8), zich in te schepen op
onbekende zeeën, zonder hoop (c) van terugkeer. De
stuurlieden (9), die aangewezen waren geworden, om
deel te nemen (10) aan dien gewaagden (II) togt,
beklaagden zich luide (12), dat men hen een zekeren
dood te gemoet zond (13); van alle kanten hoorde
men slechts gemor (14), en niemand wilde, ondanks
het bevel van den koning, zijn schip aan zulke geva-
ren (d) blootstellen. Na veel moeite gelukte het Co-
lumbus zich een klein scheepje te verschaffen, en
slechts eenige menschen, die in het gevaar [d) zijner
onderneming wilden deelen.
Gelukkig gaven eindelijk twee broeders, Vincent
en Alonzo Pikzon genaamd, die ervarene en stout"
moedige (15) zeelieden waren, twee andere scheepjes,
(5) rêverie, f. (6) malade. (7) s'attrouper. (8) ce fut à qui
refuserait. (9) pilote, m. (10) prendre part. (II) hasardeux.
(12) hautement. (13) envoyer à. (14) des murmures. (15) au-
dacieux.
(6) Ordre; ordonnance. Vordre, c'est le commandement d'un
supérieur; Vordonnance se dit d'un règlement fait par le roi pour
Texécution des lois; il se dit aussi de ce que prescrit un médecin.
(c) Espoir; espérance. Le désir et la crainte qui accompagnent
Vespoir sont toujours plus vifs que ceux de Vcspérance,
{d) Danger ; péril. Le premier menace ou de près ou de loin ;
le second est imminent, terrible. On craint le danger, et on le
fuit ; on redoute le périt, et on se sauve.
4*