Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
voor de geleerdste menschcn (5) van Spanje, die hij
in weinig dagen in zijne hoop deed deelen (37) en
zijne plannen goedkeuren.
Van dat oogenblik af werd Columbus een belang-
rijk persoon (38. 5.): tot nu toe had Lij te Cordova
slechts geleefd van de opbrengst (/) van aardglobes en
landkaarten, die hij vlug (39) teekende; maar Isa-
bella gaf hem bedienden, en beval dat hij het hof
zou volgen, totdat men hem eindelijk de drie schepen
kon geven (40), die hij verzocht (41) had, om nieuwo
gewesten te ontdekken.
Columbus "moest nog veel vertraging (42) onder-
vinden, alvorens hij do beloften verwezenlijkt (43)
zag, dio men hem gedaan had. Vijf jaren (44)
zonder dat hij het einde (45) van zooveel verveling
kon voorzien; misschien begon hij zelfs, niettegen-
staande zijn gerekt geduld (46), te wanhopen aan (u)
den uitslag zijner voornemens, toen de inneming van
Grenada al zijne wenschen vervulde (47), en in het
paleis van de Alhambra verkreeg bij, wat hij gedurende
(37) partager. (38) personnage, m. (39J avec habilelé. (40) accor-
der. (41) solliciter. (42) lenteurs, f. ptur, (43) réaliser. (44)
s'écouler. (45) terme,' m. C46) longanimité f. (47) venir de cora-
bicr.
(^s) On emploie souvent le mot personnage, qui comprend une
certaine idée d'excellence, de grandeur.
(() Produit; j^^odaction. Le premier c'est le bénéfice que rap-
porte l'industrie ou l'agriculture. Le second c'est Taction de pro.
duire, et se dit aussi des ouvrages de l'esprit, de l'arl et de la na-
ture.
(«) Désespérer a serait une faute grossière : on dit désespérer de.
4