Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
op hom te slaan, te midden van die menigte met
goud heiegde (31) hovelingen, en ridders, bedekt met
schitterende wapenrustingen (32), Evenwel, daar hij
meer dan ooit van de grootheid zijner onderneming
doordrongen was (33), schrikte niets hem af (34) ;
hij wachtte met geduld een gunstiger oogenblik om
zich te doen verstaan, en slechts na vele nuttelooze
pogingen kwam hij bij den koning en de koningin,
die hem eindelijk wilden aanhooren.
Wij moeten (ƒ)) ons niet verwonderen, dat Fer-
dinand zeif weinig acht sloeg op de woorden van den
vreemdeling, die in geheel Spanje slechts een ouden
monnik tot zijn Triend en beschermer had; maar de
koningin was vriendelijker (35) dan haar man, en
Koorde Columbus zoo gunstig aan, dat zij priesters,
geleerden en sterrekundigen aanwees om zijne plan-
nen te onderzoeken. Die eenvoudige man (j), die zich
nooit geoefend had om in 't openbaar te spreken,
verscheen (17) met de edele overtuiging der waarheid
C3l) chamarré d or. (32) armure, f. (33) niet vertalen. (34)
rebuter. (Z^) affable. (36) désigner.
{p) Falloir; devoir. On emploie le premier verbe, qui est tou-
jours un verbe impersonnel, pour marquer une obligation. Devoir
désigne une obligation de notre raison, ou de la bienséance. Voyez
ma Grammaire française. Page 213.
(q) Il y a de la différence entre un homme simple et un simple
homme. Le premier est un homme qui a de la simplicité ; le se-
cond est un homme seul.
{r) DisUnguez bien : paraître, apparaître et comparaître. Ap-
faraxtre signifie, paraUrc Inopinément, devenir soudainement visible.
Comparaiire signifie, se présenter en justice, paraître devant un
juge.