Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
\
kon ontgaan (18). Ilij hield den kleinen Diógo, den
zoon van Columbus, bij zich, en gaf den reiziger aan-
bevelingsbrieven voor eenen vriend, dien hij bij den
koning Ferdinand had, en die in staat was hem be-
hulpzaam te zijn (10). Columbus begaf zich nu op
lieg (20), nadat hij zijn kind omhelsd had (m), dat
hij bij den goeden monnik liet, en kwam weldra te
Cordova (21) aan, waar Ferdinand en Isabelle toen
hun hof hielden.
Te dien tijde juist (S2) waren deze beide vorsten
zeer bezig met (w) een oorlog tegen de Mooren, Ge-
heel Spanje had de wapenen opgevat (23) voor dezen
nieuwen kruistogt ; de wegen waren bedekt met cas-
(iliaansche (24) en arragonsche (26) ridders (o),
en toen Columbus te Cordova aankwam, had hij
veel moeite bij den heer te komen (29), aan wien
zijn vriend Perez hem gerigt had, en werd
door hem met veel koelheid (30) ontvangen.
Inderdaad, de arme Columbus was zoo eenvou-
dig gekleed, dat niemand zich verwaardigde acht
(18) échapper. (19^ en position de Ia servir. (20) se mettre eii
route. (21) Cordoue. (22; précisément. (23) prendre. (24; cas-
tillan. (25) arragonais. (28) se mesurer. (29) parvenir jusqu'
à. (30) froideur, f.
(?«) Employez ici le verbe à Tinfinitif.
(n) On dit s'occuper h et s'occuper de. Le premier so met
avec les verbes, le second avec les substantifs. Etre occupé est
toujours suivi de de.
(o) Distinguez bien les mots chevalier et cavalier. Le premier
se dit de celui qui a été admis dans un ordre de chevalerie; )<r
second se dit d'un homme à chevaL