Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
driü kleine schepen {k) wilden toevertrouwen voor die
onderneming, zonder twijfel de grootste, die de men-
schelijke geest ooit heeft kunnen opvatten (8).
Nu (9) moet gij weten, dat de prior Juan Perez,
aan wien Columbusi n weinig woorden {/) zijne plannen
en zijne geschiedenis had medegedeeld, een geleerd
en naauwgezet (9) mensch was, die in zijn klooster
van Palos zich veel met de aardrijkskunde had bezig
gehouden, en dikwijls genoegen had gevonden (10) om
do verhalen der matrozen aan te hooren, welke in die
haven aankwamen (11). Het gesprek van den genuee*
schen (12) zeeman en diens mnige overtuiging (13)
troffen hem van verbazing, en hij was misschien do
eerste mensch van zijnen tijd, die begreep, dat zulk
eene gedachte slechts bij een man kon opgekomen
zijn (14), die in staat was (15) haar te vervullen.
In plaats van Columbus te berispen (16), en hem
van zijne plannen af te brengen, moedigde hij hem
aan er in te volharden (17), hem verzekerende, dat
vroeg of laat het doel van zoovele pogingen hem niet
(8) concevoir. (9) or. (9) consciencieux. (10) prendre plaisir
à. (11) aborder. (12) génois. (13) conviction, f. (H) ne pou.
vait avoir été inspirée qu' à un homme (15) niet vertaten, (16)
blâmer. (17) persévérer.
{k) Navire; vaitseau. Le mot navire ne suppose pas un bâti-
ment aussi vaste que le mot vaisseau. En parlant des bâtiments
de guerre on ne dit pas navire, mais on dit vaisseau,
{t) Mot\ parole. Un mot est composé de lettres et de syllabes;
les paroles expriment la pensée. — On nomme aussi mot ce qu'on
donne à deviner dans une énigme, un logogriphe ou une charade.
Mot se prend aussi pour ce qu*on dit brièvement à quelqu'un ;
Dites-hii un mot pour moi dans la lettre que vous écrivez. Je
lui ai glissé un inot de votre affaire