Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
den; niaar de verre zeeloglen kennende (48), die de
Portugezen sedert eenige jaren op den Oceaan vol-
hragl (49) hadden, om eenen weg naar Indië op
te sporen, besloot hij aan den portugeschen koning
Juan IL de noodige hulp (50) te vragen om de groote
plannen, die hi.j bepeinsde (1), te volbrengen. Onge-
lukkig vernam bij met smart, bij zijne aankomst in
Portugal, dat de koning zonder belangstelling (2)
naar zi.jne verzoeken luisterde (y), en al degenen, aan
wie hij zijne denkbeelden mededeelde, haalden van
medelijden de schouders op, of verbeeldden zich dal
hij zijn verstand (3) verloren had.
Zulk eene ontvangst (4) was wei geschikt (5) om
den meest volhardenden mensch af te schrikken (6);
maar Columbus vatte het besluit op, naar (h) Spanje
Ie gaan met zijnen zoon, die nog een kind was (7),
om aan Ferdinand en Isabella, die toen ovei dat ko-
ningrijk regeerden (i), aan te bieden nieuwe en rijke
provinciën aan hunne kroon te voegen, indien zij hem
(48) «avoir. (49) accomplir. (50) les secours. (1) méditer.
(2) intérêt, m. (3) la raison. (4) accueil, m. (5) fait, (6) dé-
goûter. (7) niet vertalen.
(</) Ecouter est un verbe actif: *naar iets of iemand luisteren,**
écouter quelque cbose ou quelqu'un.
{Il) On emploie la préposition en après le verbe passer et se
rendre, pour désigner qu'on s'est dirigé vers un pays.
(t) Le verbe régner est neutre, et par conséquent on ne peut le
prendre dans la forme passive. Il est suivi de la préposition sur.
Gouverner, au contraire, est actif. D'ailleurs régner suppose une
autorité plus absolue que gouvernei\