Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
P!9>
bij niet genoeg geld had om dat boek te koopen,
had hij zelf de moeite genomen om het geheel uil
te schrijven (36) en had het altijd bij zich (37).
Daardoor kreeg hij eene vurige (38) begeerte om op
zijne beurt te reizen, en verre (39) landen te be-
zoeken. Dit denkbeeld, dat hem nooit verliet, ^roctt/e
met hem op (40), en hij smeekte zijne ouders vroeg-
tijdig (41) om hem toe te staan, dat hij een zeeman
werd. De zee, de stormen, de rotsen, de schipbreu-
ken, niets was in staat zijne sterke en moedige ziel
van zijne plannen af te brengen (42), en van dat
oogenblik af kwam het hem op de gedachte (43), zich
tot den een of anderen (/*) vorst te wenden, om van
hem twee of drie schepen te verkrijgen, door welker
middel hij zich zeker waande de landen te bereiken,
die, volgens de verzekering van den Venetiaan Mar-
co Paolo gelegen waren aan den kant, waar de zon
ondergaat.
Op dit tijdstip, waren de Genuezen, die geheel
bezig waren (44) met hunnen koophandel, weinig in
staat de verdienste en de plannen (45) van hunnen
ongen landgenoot te waarderen (46), en Columbus
}egreep vroegtijdig dat hij niet mögt hopen, door zijn
vaderland in zijne onderneming geholpen (47) te wor-
(36) copier en entier. (37) ne s'en séparait jamais. (38)
ardent, (59) lointain. (40) grandir. (41) de bonne heure. (42)
détourner. (43) il conçut la pensée. (44) niet vertalen, (45)
dessein, m. (46) apprécier, (47) seconder.
(f) Ne dites pas l*un ou Vautre prince, cai- alors ii s'agirait de
deux princes, dont il aurait fallu choisir, mais employez le pronom
indéfini quelque.