Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
CHRISTOPHORÜS COLÜMBÜS (t) IN SPANJE.
In de middeleeuwen (I), en zelfs laler, waren er niet
zoo als tegenwoordig, herbergen, waar de reizende f
(2) vreemdelingen voedsel en rust kunnen vinden ;
maar wanneer een reiziger, bij de aannadering van
den nacht, zich vermoeid gevoelde, klopte hij aan de
poort van het eerste klooster, dat hij op zijnen weg
ontmoette (3), en vroeg er Ae gastvrijheid die hem
nooit geweigerd werd.
Op (o) een avond kwam een man, vergezeld van
een kleinen jongen, aan de poort van een monniken-
klooster (6), gelegen digt bij de stad Palos in de
provincie Andalusië, en vroeg aan den portier een
weinig brood en water voor zijn kind. Deze vreem-
deling scheen overstelpt (7) van vermoeijenis en kom-
mer (8), en ofschoon hij zeer eenvoudig (9) gekleed
was, zoo duidden zijne fiere gelaatstrekken (10), zijne
verhevene (11) en indrukwekkende gestuite (12), zijne
fatsoenlijke en keurige taal (13), genoeg aan, dat hij
niet tot de klasse des volks behoorde, die toen arm
en onwetend in Spanje was (14). De prior (15) van
(l) Christophe Colomb. (1) lo Moyen-Age. (2) en voyage. (3)
qui s'offrait sur son passage. (4) hospitalité, f. (5) niet vertalen,
(6) un couveni de moires. ^7) accablé. (8) soucis, m. plur. (9)
modeste, ad), (fo) (rails, m. plur. (Il) haut. (12) taille, f,
(15) langage hounéie et choisi. (14) niet vertalen, prieur.