Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
n
rust (c) en zich tot z^nen zoon wendende, zeide hij:
»Ongelukkige!" wat hebt gij gedaan? Heb ik mijne
vrgheid gekocht ten koste van (49) uwe eerlijk-
heid (50)? Het ware ian heter (51) geweest, dat
ik altijd in slavernij gebleven ware/*— »Wees ge-
rust, waarde vader," zeide Robert, hem omhel-
zende (f) «ik ben uw bevrijder (52) niet, maar ik
weet nu, wie hij is." Toen verhaalde hij het ge-
beurde met (53) den vreemdeling, die zoo veel belang
gesteld (54) had in den toestand van zijnen vader,
en verklaarde [g] dat hij niet zou ophouden om te
trachten hunnen edelmoedigen weldoener te ontdekken.
Op zekeren dag ontmoette hij hem op de kade; hij
sprak hem dadelijk aan (55), noemde hem den be-
schermengel (56) van zijne familie en smeekte hem
getuige te zijn van het geluk (57) dat hij gesticht
had. De vreemdeling scheen den jongeling te volgen,
maar voorbij de beurs gaande, verdween hij in de
menigte, en Robert kon hem later niet terug vinden.
Hij vernam echter later dat deze edelmoedige man de
beroemde Montesquieu geweest was.
(49) aux dépens de. (.50) probité, f. (51) valoir mieux. (52)
libérateur, m. (53) la rencontre de (54) s'intéresser à. (55) abor-
der quelqu'un. (56) l'ange gardien, Tançe (utclaire. (57) félicité, f.
(c) Ne dites pas: devenir inquiet, mais dites: s'inquiéter, s'alarmer.
{/) Oistinguez bien : emhraster, embarrasser et embraser. Le
premier signifie: serrer dans ses bras; le deuxième, causer de l'em-
barras; le troisième, mettre en feu, en braise.
({/) Déclarer ; expliquer. Le premier signifie : faire connaître :
Déclarer son intention, sa volonté. Le second signifie : éclaircir
ce qui n'était pas intelligible : Expliquez-moi ce que cria pi'jnifie-
Expliquer une énigme.