Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
len. Ziedaar intjiie ongelukkige geschiedenis, mijn-
heer, en ik denk, dat gij mij nu niet meer van gie-
righeid zult beschuldigen.
Maar, zeide de vreemdeling, ontvangt gij somtijds
berigten van uwen vader? Hoe heet hij? Wie is
zijn meester?''
Zijn meester, hernam de jongeling, is opziener (37)
van de vorstelijke (38) tuinen te Fez, en de naam
van mijn vader is Robert***
Toen de vreemdeling de geschiedenis gehoord had,
en hel donker was geworden (39} verlangde hij we-
der aan land te stijgen (40). ïoen hij uit de boot
gestapt (41) was, drukte (42) hij in Roberts hand eene
beurs, bevattende acht Louis d'or en tien kroonen
in zilver.
Omtrent zes weken na dit voorval gebriiiklen (43)
Robert, zijne moeder en zuster hun sober avondeten,
sprekende van den edelmoedigen vreemdeling, en be-
rekenende hoe lang het nog duren zou (44), dat zij
in staat zouden zijn den vader vrij te koopen (45),
torn plotseling de deur openging (46), en hij tot
hunne onuitsprekelijke (47) verrassing en blijdschap
in de kamer trad. Verbeeld u het treffende tooneel,
en de teedere omarmingen zijner familie. Maar na-
dat hij hun gevraagd had, door welke middelen zij
in zoo korten tijd zulk eene som gelds hadden kun-
nen bijeen krijgen (48), zagen zij elkander rnet de
levendigste verwondering aan ; de vader werd onge-
(37) ialendant, m. (38) royal. (39) que c'était «ur la brune.
(40) descendre à terre. (41) sortir. (42) serrer. (43) faire. (44)
combien de temps U y aurait encore. (45) racheter. (46) s'ou-
vrir. (47) indicible, incxiirlmable. (/(S) accumuler.