Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
loezigi le hebben op (23) eene lading [c), welke ge-
deeltelijk voor zijne rekening was. Hel schip werd
door een zeeroover (24) genomen, en mijn arme vader
moet slaaf blijven, tot dat ik eene genoegzame som
verzameld heb om zijn losgeld (25) te betalen, het-
welk de Mooren op 2000 kroonen bepaald (26) heb-
ben, eene som die onze bekrompene (27) middelen te
boven gaat; evenwel wij doen ons best (29), en wij
vertrouwen (30) dat de Voorzienigheid onze pogingen
zal zegenen. Mijne moeder en zuster werken dag
en nacht aan borduurwerk (31); ik ben ccn juweliers-
gezel (32) en spaar eiken stuiver, dien ik kan verdie-
nen. Ik had het voornemen mij zeiven te stellen in
plaats van mijnen vader ; maar mijne moeder smeekte
(33) mij, haar niet te verlaten, daar zij vreest dat de
Mooren ons beiden zullen behouden, en bovendien
heeft zij alle scheepskapiteins (34) verzocht te weigeren
mij aan hun boord te nemen. Ik kan dus niets an-
ders doen (35) dan al het geld dat ik verdien {d) te
sparen, ten einde de bedongene (3G) som te verzarne-
(23) surveiller ù. (24) pirate, m. (25) ranpon, f. (26) arrêter,
fixer. C27) faible, insuffisant. (28) faire de son mieux. (30) es-
pérer, (31) en broderie. (52); garçon jouailler. f33) conjurer,
(34) patron de vaisseau. (55) niet vertalen, (56) convenu.
(c) Cargaison se dit des marchandises qu'on embarque dans un
navire ; charge des marchandises qui so transportent par roulier,
(d) Gagner; mériter. Le premier signifie : tirer du profit : que
gagnez-vous par an? Cet ouvrier gagne tant par jour; le second
signifie : être digne : Il mérite des louanges. Mon fils a mérité le
prix» Le verbe mériter esl suivi dc la préposition de dans les
locutions: bien mériter de la patrie, de son prince, de Vetat, des
lettres qui signifient : rendre de grands services â la patrie etc, :
Ce ministre a bien mérité de la patrie.