Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
meenende, dat het eene pleizierboot {!) \ain een bij-
zonder (8) persoon was. Robert riep hern echter
terug, zeggende: Mijnheer, mijne boot \s (e huur, (iO)
waar wenscht gij heen te varm(ll)?— Ik wenschte
slechts in de haven rond te varen (12), om de frisch-
heid van dezen schoonen avond (a) ie genieten, maar
ik kan niet gelooven dat gij een (6) schipper zijt. —"
» Inderdaad, dat ben ik niet," zeide Robert, »maar
op zon- en feestdagen (13) ben ik hier met deze
boot, omdat ik zeer verlangend ben eene som gelds
te sparen." — »Hoe!" zeide de heer, »zijn do
zaden (14) van gierigheid reeds in uwe ziel ge-
strooid^l 0^) "— »Helaas! mijnheer," hernam Ro-
bert, »indien gij wist, tot wat einde ik wensch geld
te sparen (16), dan ben ik zeker, dat gij mij niet 6e-
rispen (17) zoudt."—Wel nu, misschien heb ik het
mis; kom aan, roei mij in de haven rond (IS), en
verhaal mij uwe geschiedenis. " — Zij verlieten de
/fflrfe (19), en Robert begon zijne geschiedenis:» Mijn
vader, mijnheer, zucht nu in de slavernij te Tetuan ;
hij was hier een (6) makelaar (20), en door zijne eer-
lijke v/i}'/(21) onderhield hij zijn gezin. Ongelukkig
scheepte hij zich in naar (22j Sinirna, om zelf het
(7) nacelle d'agrément, f. (9) particulier. (10) à louer. (11)
aller. (12) faire une tournée, une promenade sur l'eau. (13)
les fêtes et dimanches. {\A) semences, f, (15) germer. (16)
économiser. (17) blâmer. (18) promener. (19) quai, m. (20)
courtier, m. (21) assiduité, f. (22) s'embarquer pour.
(a) Soir, est un partie des vingt-quatre heures,- soirée est la
durée du soir, et quelquefois l'usage qu'on en fait.
(/y) Lorsque le verbe être est suivi d'un nom qui déoijjne la qua-
lite ou la profession, on ne se sert pas de l'adjcctif un.