Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
haren echtgenoot en zeide hem, wat er in den raad
was voorgevallen Cll).—Chrasonowski, (de bevelhebber)
begaf zich dadelijk naar de vergadering en sprak dc
raadslieden aldus aan: Ik heb uw laf (12) besluit
vernomen, en heb mijne maatregelen genomen om
de uitvoering er van tc voorkomen; gij zijt op dit
oogenblik door kanonnen omringd ; de soldaten zijn
met aangeslokene /ontoi (13) aan de deuren en heb-
ben bevel, op u en op hel geheele gebouvf te vuren (14),
indien gij het waagt met den vijand tc onderhandc-
len(\ó). Onze toestand is inderdaad wanhopig (16),
maar laten wij ons tot het uiterste verdedigen. Mo-
gelijk begunstigt de Voorzienigheid onze pogingen,
zoo nier(17),dan is het beter als helden tc sterven
dan als lafaards {18) te leven.
Hij keerde dadelijk naar dc bres terug ; zijne vrouw
volgde hem m spijt «an (19) alle tegenwerpingen (20),
besloten hebbende om deel te nemen aan (21) de roem-
rijke verdediging. De Turken verdubbelen hunne
pogingen, zij hopen viermaal achtereen (23) storm (22),
worden viermaal met eene vreeselijke slagting terug-
gedreven ("23), ten koste van zeer veel dappere Polen,
die dood op de wallen bleven. Nu vereenigen (24) zij al
hunne krachten om een laatsten en ontcéerstaanbaren
storm te hopen (25) tegen de verzwakte bezetting ;
Chrasonowski ziet hunne voorbereidselen (26), beeft, en
(11) se passer. (12) Idohe. (13) des mêchcs allumées (14)
faire feu, (15) capituler. (16) désespéré. (17) sinon. (18)
poltron, m. (19) en dépit de (20) rémontrance, f. (21) prendre
part à. (22) monter ù l'assaut. (23) successivement. (23) repous-
ser. (24^ concentrer. (28) livrer un assaut irrésistible. (26)
préparatifs, m. plur. (d)
•à*