Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
"Naauwelijks waren zij binnengekomen, zeiiie hij,
of zij gaven aan hunne moeder het geld, dat zij ont-
vangen hadden als het loon (23) hunner aanbrenging
(24) ; de vrouw beloonde meer ongerustheid dan
vreugde op het gezigt van zulk eene aanzienlijke som,
en vroeg mn met aandrang (25) de oorzaak van de
afwezigheid huns broeders. In het begin konden
de ongelukkige jonge lieden slechts met hunne tranen
antwoorden; maar toen zij eindelijk met den vloek
(26) hunner moeder gedreigd werden, bekenden zij
de verschrikkelijke waarheid. De moeder, doordron-
gen van dankbaarheid, schrik en bewondering, gaf
zich aan al de vervoeringen (27) van liefde en wan-
hoop over, en wilde uit de kamer ijlen (28), om al-
les aan den regter te openbaren (29); maar zij werd
door hare edelnjoedige kinderen tegengehouden (30),
die zich beiden voor hare voeten wierpen, terwijl
zij, ten prooi aan de hevigste (31) gemoedsbewe-
gingen van toorn, smart en liefde, bewusteloos in de
armen harer zonen nederzonk (32). De regter be •
gaf zich, op dit verhaal, dadelijk naar de gevangenis,
en ondervroeg den jongsten broeder, maar zonder in
elaat te zijn hem één woord van zijne bekentenis (33)
te doen herroepen (34).
De regter verzekerde hem toen, dat hij van al de
omstandigheden onderrigt was, en voegde er bij, dat
hij slechts had willen zien, hoever de overmaat (35)
van kinderliefde in een deugdzaam gemoed (36) gaan
(23) salaire, m. (24) dénonciation, f. (25) instamment. (2ö)
malédiction, f. (27) transport, m. (28) s'élancer; se précipiter.
(29) révéler. (50) retenir. (51) impétueux, (52) s'évanouir.
•(55) aveu, m. (34) rétracter. (35) comble, m. (56) âme, f.
• sœur, m.
1