Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
kwame7i overeen (8) dat een van ben voor den dief
zou doorgaan (9), en dat de twee anderen hem zou-
den beschuldigen en hem voor de overheid voeren.
Zij trokken het lot (10) om te weten, wie (11) het
slagtoffer zijner kinderliefde zou zijn. Het trof (12)
den jongsten (13), die dadelijk gebonden en voor
den regier gebragt werd. Als een misdadiger onder*
ging deze een onderzoek (1-i) van den regier, en be-
kende hi.] dat hij schuldig (c) was aan de misdaad,
die hem te last gelegd werd (15). Alvorens de twee
andere broeders vertrokken, vonden zij gelegenheid
toegang te krijgen 6) iot den kerker, om een laatst
vaarwel (17) van hunnen ongelukkigen broeder te
nemen, en meenende dat zij niet opgemerkt werden,
wierpen zij zich in de armen van den gevangene,
en gaven door hunne tranen, snikken (18) en omar-
mingen hunne droefheid en wanhoop te kennen.
De regier, die op dat oogenblik zich op eene plaats
in het gebouw der gevangenis bevond, van waar hij
hen kon bespieden (19), was verwonderd over het
looneel, dat hij aanschouwde, en gaf aan een zijner
bedienden het bevel, de aanbrengers (20) te volgen
en hen naauwkeurig gade te slaan. Deze gehoor-
zaamde, en bij zijne terugkomst verhaalde hij zijnen
meester, dat hij de twee broeders lot hunne woning
gevolgd was, en dat hij ongemerkt (21) slaande was
gebleven (22) aan de deur van do kamer, waar hij
alles had kunnen afluisteren, wat zij zeiden.
(8) convenir. (9) passer pour. (10) tirer au sort. (11) à qui (12)
tomber sur. (13) le cadet. (14) subir un interrogatoire. (15) être
imputé. (16) avoir accès. (17) adieu, m. (18) sanglot m. (19) épier;
guetter. (20) dénonciateur, m, (21) sans être observe. (22) s'arrêter.

(c) Observez bien qu'on dit coupable de, et non pas coupable à.