Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
KINDERLIEFDE, (1)
[Een verhaal uit de geschiedenis van Japan,)
Eene vrouw verloor door den dood haren man, die
haar drie zonen naliet. Deze hadden geene andere
middelen van bestaan (2) dan hetgene hun handen-
arbeid hun ophragt (3), De jonge lieden, die hier-
aan niet gewoon waren, verdienden naauwelijks de
noodzakelijke levensbehoeften (4), en waren vooral ver-
drietig, dat zij hunne oude moeder niet een onbe-
kommerd (5) leven konden bezorgen.
Nu («) had men afgekondigd, dat, ai wie aan het
geregt zekeren dief zou overleveren (6), eene aanzien-
lijke belooning zou ontvangen. De drie broeders, die
tienmaal meer getroffen waren door de armoede
hunner moeder dan door hunne eigeyie (6), namen
eenparig (7) een zoo vreemd als moedig besluit. Zij
(1) Amour filial. (2) moyen de subsistance. (3) rapporter. (4)
les premières néeessilës de la vie. (5) aisé. (6) livrer. (7) d'un
commun accord; unanimement.
(а) Gardez-vous de rendre ici ce mot par maintenant, car cet
adverbe français ne se rapporte qu'au présent, et signifie: au temps
où nous sommes. Puisque cette particule sert ici à lier une partie
du récit à l'autre, on le rend par or. Bien souvent le mot »»m" ne
se rend pas en français, c'est-à-dire, lorsqu'il n'est qu'un mot explé-
tif. Voyez ma Grammaire, page 156.
(б) L'adjectif propre, où l'on a sous-entendu le substantif, ne se
joint pas à un adjectif possessif, mais il se joint au pronom posses-
sif: »mijn eigene," le mien propre. Voyez ma Grammaire, §147.