Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
aan elen witUin olifant te bewijzen (4). Een reiziger
die onlangs (5) dit gedeelte van Indië bezocht heeft,
geeft in zijn reisboek (5*) het volgende verhaal: »De
witte olifant heeft zijn verblijf [0) nabij het paleis,
waarmede het gemeenschap heeft door eene lange
galerij, door pilaren (7) ondersteund (8). Aan het
einde dier galerij verbergt eene groote gordijn van
zwart fluweel, rijkelijk met goud gestikt (9), hel dier,
hetwelk voor te heilig (10) gehouden wordt (13) om
aan de oogen van het gemeen (12) blootgesteld Ie zijn.
Voor zijne gordijn liggen (13) talrijke geschenken,
die hem aangeboden zijn. Zij bestaan uit kostbaar-
heden (13*), zoo als goud, zilver, mousseline, laken,
rozen-olie, zijden stoffen (14), enz.
Ik wachtte eenigen tijd, zegt de reiziger, voor dat
de gordijn opgehaald (15) werd, en ontdekte toen
het verhevene (10) dier. Hij was niet zoo groot als
ik gedacht had ; ook is hij niet volkomen wit, maar
bijna van de kleur eens schaaps. Hij speelde met
zijnen snuit, volkomen onbewust van (17) de pracht
die hem omringde, en van de hulde die men hem
toebragt fl8). De Birmans buigen hunne hoofden tot
den grond (19) voor het dier, welks verblijf op eene
prachtige wijze versierd is. De muren zijn rijk ver-
guld, en het gebouw wordt ondersteund door vier en
zestig pilaren, waarvan omtrent de helft ook verguld is.
De voorpooten {'2.^) van den olifant zijn vastgemaakt
(4) rendre. (5) récemment. (5*) itinéraire. (6) résidence, f, (7) pilier,
m. (8) soutenir. (9) broché. (10) sacré. (11) cire réputé. (12)
ie vulgaire. (13) cire déposé. (13*) choses précieuses. (14) soieries, 1'.
plur. (15) lever. (16) auguste. (17) ignorant. (18) rendre hom-
mage. (10) se prosterner ,1a face contre terre, (20) jambes do
devant.