Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
Het schijnt dat het ligchaam bedekt was geworden
met ongebluschten kalk (4G), maar dat uit (door)
onwetendheid, uit schuldigen angst, of misschien door
de beschikking (47) van de Voorzienigheid, de misda-
digers verwaarloosd hadden, dien met water te begie-
ten; de kalk had dus, in plaats van het lijk te verte-
ren {g) toegebragt tot de volkomene bewaring (48)
van het seraamte. Een gouden ring werd ook aan
een der
vingers
gevonden, die veel toebragt om de
overeenkomst (49) te bewijzen van het geraamte met
de vrouw, wier plotselinge (ÖO) ca geheimzinnige ver-
dwijning het vermoeden had geregtvaardigd (51), dat
zij het slagtoffer van een sluipmoord was geworden.
Geen spoor (55) van kleederen werd gevonden, en
Robert en Bastien ontkenden alle kennis aan de mis-
(46) chaux vive. (47) interposition, f. (48) conservation, f.
(49) identité, f. (50) subit. (51) justifier. (52) spoor, ken-
teeken : trace; sporen, overblijfsels van een gebouw : les vesti-
ges; sporen van een ruiter, éperons \ sporen van een haan, les er-
gots ; spoor van een wiel op den vveg, l'ornière; spoor van wild,
la piste.
(j7) consumer; consommer. Le premier signifie: détruire, user,
réduire à lien: Un incendie a consumé tout Védifice. La rouille
consume le fer. Il a consumé son patrimoine dans la débauche.
l.e second se dit en parlant des choses qui se détruisent par l'usage,
comme vin, viande, bois et toutes sortes de provisions: Ils ont
consumé toutes leurs denrées. Ordinairement le verbe consommer
n'a pas de personne pour sujet. Consommer a encore une autre
signification; il s'emploie pour: achever, mettre en sa perfection :
Dieu consomma en six jours Vouvraye de la création. C'est un
homme consommé dans les sciences. J'attends la consommation de
cet ouvrage.