Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
man, Dastien genaamd, en dal de laatste (c) dikwijls ^^^
verklaard had, dat Robert hem eene aanzienlijke som
gelds schuldig was. Op zekeren dag beroemde hij er
zich openlijk op (35), dat hij hem een brief geschre-
ven had, dien deze niet onbeantwoord (36) durfde
laten. Een policie ambtenaar (37) slaagde er in om,
bijna op hetzelfde oogenblik als de brief, het huis van
Robert te bereiken ; hij nam er bezit (38) van, en y
ontdekte genoegzame gronden om Robert in hechtenis
te nemen.
De brief bevatte herhaalde (39) aanzoeken (40) en
bedreigingen en eindigde met deze ivoo7'den (/) :
»denk! denk! ! denk aan den tuin No. 81, Rug de
Vaugirardl,.. Gij weet! vijftien voet van den muur...
de dooden komen somtijds in (41) het leven terug.."
Baslien werd ook gevat en met Robert naar Parijs
gevoerd. (41) 31en ging dadelijk den aangewezen tuin
in tegenwoordigheid van Robert en Bastien onder-
zoeken. Na eenigen tijd gegraven te hebben, riep
een van de werklieden uit: »Hier zijn menschenbeen-
deren !" (-43) en voortgravende (44), vond men een
geheel geraamte (45) met een touw om den hals.
(35) SC targuer. (36) sans réponse. (37) agent de police. (38)
s'emparer. (39) réitéré. (40) sollicitation, f. (41) à. (42) con-
duire. (43) ossements humains. (44) continuer de fouir. (45)
squelette, m.
V
- V-
- i^i

(c) de laatstgenoemde: cehii-ci; de eerstgenoemde: celui-Va.
{f.) Moi; parole. Les mots sont les idées isolées qui concourent â
former une phrase; les paroles sont la réunion des mois qui expri-
ment la pensée. Toutefois mot se dit encore pour une pensée qu'on
dit ou qu'on écrit brièvement.