Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
onderzoek {\2); maar dewijl er gecne bewijzen tegen
hem waren, werd hij tocder in vrijheid gesteld3).
In 1834 werden eenige nieuwe redenen van be-
schuldiging ontdekt, en hij werd op nieuw in ver-
zekerde bewaring gesteld{\^); evenwel de bewijzen
waren niel voldoende, en hij werd weder losgelaten(i^).
Omtrent tien jaren waren er sedert zijne laatste
loslafing {\(j)verloopen (17), en hij zou spoedig buiten het
bereik (IS) xan verdere vervolging (\9) geraOiH zijn, uit
kracht van (20) eene wet, die voorschrijft dat
niemand ten tweeden male in beschuldiging gesteld
kan wDrden{22) voor dezelfde misdaad, «a verloop{2'i)
van tien jaren sedert zijne vrijverklaring De
Voorzienigheid echter, die altijd waakt, ontdekte, te
midden van zijne gewaande{2b) zekerheid, zulke
sterke bewijzen, dat de vooronderstelde misdadi-
ger weder gevat werd.
Ziehier de omstandigheden die aanleiding gaven
tot(21) deze nieuwe gevangenneming (28), Ofschoon
de vroegere getuigenissen (29) niet voldoende waren
geweest fo/(30) overtuiging (51), waren zij sterk ge-
noeg om groot vermoeden op te wekken, en om deze
reden sloeg de policie het gedrag van Robert naauw-
keurig gade, (32) Men had ontdekt dat hij gedurig
blootgesteld (33) was aan den overlast (34) van een
('12) enquêle judiciaire. (15) élargir. (14) arrcler. (15). mellrc
en liberté. (16) élargissement, m. (17) s'écouler (ce verbe ne peut
s'employer unipersonnelkment), (18) hors de la portée. (19)
autres poursuites. (20) en vertu de (21) ordonner. (22) être
mis en accusation. (25) après un laps. (24) décharge, f. (25)
prétendu. (26) convaincant. (27) donner Heu à. (2S) arrestation,
f. (29) témoignace, ra. (50) pour. (31) la conviction. (32) ob-
server, avoir l'œil sur. (55) cxpoicr. (54) importunité, f.