Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I ■
18
gen tijd het land te verlaten ; ik heb eene aan-
zienlijke som gelds, die ik niet durf medenemen (c) ;
ik kies u voor bewaarder {Mj), orndat ik in de stad
geen eerlijker man ken dan u. Spreek niet van de
2aak, en ik zal u morgen avond het geld zenden.
De verheugde (17) dervis verzekerde den Cadi van
zijne onschendbare (18) trouw, en keerde naar huis
terug, zonder twijfel met het besluit om ze Ie
schenden (10). De koopman liet niet na den volgen-
den dag zich naar den Cadi te begeven, die, zoodra
Lij hem zag, lot hem zeide : ga naar den dervis, en
indien hij weigert u het geld terug te geven, dreig
hem dan, dat gij bij mij eene Magt z\i\i inleveren (20),
Hij gehoorzaamde dadelijk, en zoodra de dervis
den naam van den Cadi hoorde, wiens vertrouwen
hij niet gaarne verliezen wilde, gaf hij het toever-
trouwde geld terug. De koopman berigtte den Cadi
den uitslag, en betuigde hem zijne dankbaarheid.
Ondertusschen wachtte de dervis ongeduldig naar
de vervulling (21) van de belofte, die de Cadi hern
gedaan had, en daar hij niets van hem hoorde (d),
besloot hij zelf naar hem heen te ^aaîi(22); maar
(16) dépositaire, m. (17) enchanté. (18) inviolable. (19) vio-
ler. (20) porter sa plainte, rendre sa plainte à. (21) accomplisse-
ment, m. (22) se rendre.
(c) Apporter ; emporter. Lorsque la chose est demandée ou dé-
sirée, on Vapporte; lorîqu' au contraire on indique un éloi{jnement,
on dit emporter: Apportez-moi ceta ici. Emportez ces objets qui
remplissent ma chambre. Le racme difference se trouve entre
amener et emmener: Amenez moi votre fils, afin que je luiparte.
Emmenez cet enfant avec vous, puisque vous sortez.