Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
REGTVAxVKÜIGIIEll).
Een koopman te Bagdad, op liet punt zijnde eene
reis te doen, vertrouwde aan eenen dervis, dien hij
meende zijn vriend te zijn, eene beurs met goud foc(i).
Daar hij niet aan (2) de eerlijkheid (li) van den
dervis twijfelde, eischle hij van hem geen schriftelijk
bewijs (4) voor het toevertrouwde geld (5). Bij zij-
ne terugkomst vroeg hij hem zijn geld terug ; maar
de trouwelooze derms ontkende (1) iels ontvan-
gen te hebben. De vertoornde (9) koopman beklaagde
zich bij(\0) den Cadi, die, ziende dat het j'emis (11)
aan getuigen en geschrevene bewijsstukken (12) eene
beslissing {\'ó) uiterst moeijelijk zou maken (a), den
koopman beval den volgenden dag terug te komen,
en dadelijk liet hij den dervis bi.j zich komen.
De Cadi ontving hem met beleefdheid (l^), en na
eenigen tijd met hem gesproken (\5) te hebben, zei-
de hij(b): eene zaak van gewigt noodzaakt mij eeni-
(1) confier. (2) de (3) probité, f. (4) preuve par écrit. (5J
du dépôt. (6) le derviche perfide. (7) dénier. (8) rien. (9)
exaspéré. (10) se plaindre à. (H) le manque de. (12) document»
m. pièce justificative, f. (13) décision, f. (14^ civilité.
converser.
(а) Le verbe hollandais maken se rend d'ordinaire par le veri)e
rendre, lorsqu' il est joint à un adjectif et qu'il indique un change-
ment de qualité.
(б) Les locutions, dit-il, repondit-if, etc. se placent en fraiKj-ait
convenablement entre les paroles qu'on cite d'un autre.