Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
251
On a établi des écoles de
natation en différentes
villes.
L'opinion populaire chez
les Juifs prétendait qu'un
ange descendait une fois
tous les ans dans la
piscine de. Bethesda pour
en troubler l'eau.
C'est dans la piscine que
se fit le miracle du pa-
ralytique.
Votre frère n'a pas voulu
démordre de son projet;
il poursuit sa pointe
avec ténacité.
Entre ce frère et celte sœur
il y a des pointilleries
continuelles.
S'il vous a répondu de tra-
vers, cc n'est pas de sa
part simple distraction,
c'est préoccupation.
Men heeft in verscheidene
steden zwemscholen op-
gerigt.
De volksmeening bij de
Joden beweerde, dat een
engel eenmaal in't jaar
nederdaalde in het bad-
water van Bethesda, om
het water te beroeren.
Bij het badwater had het
wonder met den lamme
plaats.
Uw broeder heeft van
zijn plan niet willen af-
zien, hij vervolgt zijn
doel met hardnekkig-
heid.
Tusschen dien broeder en
die zuster zijn er ge-
durig kibbelarijen.
Zoo hij u verkeerd geant-
woord heeft, dan is het
niet eenvoudige afge-
trokkenheid van hem;
het is stérke inspan-
ning van gedachten.