Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
246
Ce navire a coule bas, a
coulé à fond.
Mon ami avait un poste
brillant, mais des écor-
nifleurs l'ont coulé à
fond.
Les troupes coulèrent à la
faveur de la nuit le long
des fossés et entrèrent
dans la place.
Ce respectable vieillard
coula ses jours dans le
repos.
Il déposa son fardeau.
On le déposa de son poste.
Ils paraissaient avoir dé-
posé leurs mutuels res-
sentiments.
Déposez votre parapluie
dans le vestibule.
J'ai déposé mes secrets
dans le sein d'un ami.
Dat schip is gezonken,
naar den grond gegaan.
Mijn vriend had een aan-
zienlijken post, maar de
tafelschuimers hebben
hem te gronde gerigt.
De troepen slopen zacht,
onder begunstiging van
den nacht, langs de
sloten en namen de
stad in.
Die eerbiedwaardige grijs-
aard sleet zijn leven in
rust.
Hij legde zijnen last ne-
der.
Hij werd van zijn post
afgezet.
Zij schenen wederzijds
hunne gramschap afge-
legd te hebben.
Zet uwen regenscherm in
bet voorhuis neder.
Ik heb mijne geheimea
aan een vriend toever-
trouwd.