Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
238
Il faut (tre plus matineux
que vous nétcs.
Ces cspèces-là ne sontplus
de mise.
Il a une mise décente.
Prêter serment de fidélité
au roi.
Prêter foi et hommage.
Voilà du cuir, une étoffe
qui prête.
J'emprunterai cette somme
à un de mes amis.
Le roi seul peut anoblir,
tandis que la vertu en-
noblit celui qui la pra-
tique.
Vans ce conseil les esprits
étaient partagés.
Dans ce conseil les esprits
étaient divisés.
Men moet gewoon zijn
vroeger op te staan dan
gij doet.
Die geldstuki<en zijn niet
meer gangbaar.
Hij is betamelijk gekleed.
Den eed van getrouwheid
aan den koning zwee-
ren.
Trouw en hulde bewijzen.
Dat is leêr, eene stof die
uitrekt.
Ik zal die som gelds van
een mijner vrienden lee-
nen. •
De koning alleen kan tot
den adelstand verheffen;
terwijl de deugd den-
gene veredelt die ze
uitoefent.
In die raadsvergadering
waren de meeningen
het niet eens.
In die raadsvergadering
heerschte de grootste
verdeeldheid.