Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
237
Les regnicolcs doivent jouir
de droits que les étran-
gers ne peuvent récla-
mer.
La stagnation du commerce
fut très-affligeante.
Cette place est censée être
inexpugnable.
Vos habits sont imprégnés
de l'odeur du musc.
On connaissait dans les
anciens temps le feu gré-
geois qui était inextin-
guible.
Le nombre des décès sur-
passe celui des naissan-
ces dans cette commune.
Les Chrétiens fêtent la na-
tivité de Notre Seigneur
à Noël.
Vous êtes bien matinal
aujourd'hui; avez-vous
vu l'étoile matinière ?
De inboorlingen van een
land moeten regten ge-
nieten, die de vreemde-
lingen niet mogen vor-
deren.
De stilstand van den koop-
handel waszeer bedroe-
vend.
Die vesting wordt voor
onneembaar gehouden.
Uwe kleederen zijn met
muskuslucht doortrok-
ken.
Men kende in de oude
tijden het grieksch vuur
dat onbluschbaar was.
Het getal overledenen over-
treft dat der geborenen
in de gemeente.
De Christenen vieren de
geboorte des Heeren op
kersmis.
Gij zijt van daag vroeg
op ; hebt gij de mor-
genster gezien?
V