Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
mij aanvallen, zult gij ontsnappen. Podotsky aar-
zelde ; maar dewijl er geene hoop op behoud was,
stemde hij toe, en beloofde plegtig, dat, indien de be-
diende zich voor hunne (20) wilde opofferen,
hij diens gezin zou verzorgen. De bediende stapte
af, ging de wolven te gemoet en werd dadelijk ver-
scheurd en verslonden. De graaf bereikte de stad en
was gered, en hield nuauwgezet (2\) zijn woord je-
gens het edelmoedige slagtoffer.
(20) sûreté, f. (21) consctcncieusemciil.
VERHAAL VAN EENE TVGERJAGT.
{Medegedeeld door een engelsch officier.)
In het begin van Mei 1815 werden de engelsche
troepen in Indië zoo aangetast door ziekte, ten gevolge
van het weder en de heete winden, dat zij de kwar-
tieren moesten betrekken [1), Op den G^en trokken wij
door een bosch, en legerden ons (2) aan zijnen rand (3)
bij een klein dorp, welks opperhoofd ons kwam ver-
zoeken om/a^//e (4) op eenen vervaarlijken tij-
ger, die reeds zeven van zijne dorpelingen gedood {a)
(1) renlrer au quartier. (2) se camper. (3) lisière, f. (4)
aUer a la piste de.
(rt) Iner ; inasaacrcr ; assassiner. — Tner^ c*< st oter la vie A