Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
228
Quoiqu'il ne soit pus clai-
rement expliqué, on voit
que c'est là sa volonté
implicite.
Il a commis un vol avec
effraction.
Une fraction est une partie
de l'unité.
Il, s'est fracturé le bras.
Il y a rupture entre ces
deux puissances.
Par la tempête il s'est
fait plusieurs ruptures
dans cette digue.
Les bandagistes font les
bandages pour des per-
sonnes qui souffrent
d'une hernie.
Les exhalaisons de ce ma-
rais infectent l'air.
Depuis que je ne vous ai
écrit, j'ai gardé le lit
presque toujours.
Ofschoon het niet doidelijk
verklaard is, ziet men
dat zijn wil daaronder
verstaan wordt.
Hij heeft een diefstal met
huisbraak gepleegd.
Eene breuk is een gedeelte
der eenheid.
Hij heeft zijnen arm ge-
broken.
Er is eene vredebreuk tus-
schen die twee mogend-
heden.
Door den storm is die dijk
op vele plaatsen doorge-
broken.
De breukbandmakers ma-
ken banden voor hen
die aan eene breuk lijden.
De uitwasemingen van dat
moeras besmetten de
lucht.
Sedert ik u niet geschre-
ven heb, ben ik bijna
altijd bedlegerig geweest.