Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
.13
toen eensklaps eene menigte wolven uit hel
woud kwamen opdagen (9). De bediende, bemerkende
dat het gevaar dreigend (10) werd, verzocht (c) zij-
nen meester, hem toe te staan zijn paard aan hem
over te laten (11) om hunne woede te doen hedaren({2),
en opdat men tijd zou winnen^Vi) om de naaste stad
te bereiken. De graaf gaf zijne toestemming; de be-
diende klom achter het rijtuig, en liet het paard loo-
pen, hetwelk door de wolven gegrepen en verscheurd
werd. Ondertusschen vervolgden de reizigers hunnen
weg met allen mogelijken spoed, hopende de stad te
bereiken, van waar zij niet verre verwijderd waren.
JMaar de paarden waren vermoeid en de wol-
ven waren woester geworden, daar zij bloed geproefd
hadden, en zij omrtielen[\b) bijna het rijtuig, fn
dezen uitersten noo(/(l6), riep de bediende uit: Er
is slechts een middel van behoud{\l): ik zal de wol-
ven te gemoet gaan (18), indien gij wilt zweeren, dat
gij als een(d) vader voor mijne vrouw en kinderen
zult zorgen (\9); Ik zal omkomen, maar terwijl zij
(8) retenir. (9) sortir. (10) menaçant, imminent. (11) aban-
donner. (12) assouvir. (13) temporiser. (U) harassé. (15) sur-
prendre. (16) extrémité, f. (17) salut, m. (18) aller à la ren-
contre de. (19) prendre soin.
(c) Observez que le verbe prier a le nom de la personne pour
complément direct.
(d) Dans les locutions comme celle-ci, on se sert du mot en,
pour exprimer la conformité, mais pour exprimer la qualité réelle
oil se sert du mot comme. Dites donc: il parte en maître; ce prince
régna en tyran; et! je vous exhorte comine père; il piit son devoir
coinme fonctionnaire.