Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
212
Ils étaient punis pour les
maux,qu ils avaient laissé
faire.
Je les ai laissés manger
mes fruits,
Uamour de la gloire vous
a fait parler sans pru-
dence.
Ne faites rien qui ne soit
digne des maximes de
vertu que fai tâché de
vous inspirer.
Je lui ai offert ma bourse^
quelle a refusé d'ac-
cepter.
Je ne révèle pas ses bon-
nes actions qu'elle a tâ-
ché de rendre secrètes»
La lettre que /ai présumé
que vous recevriez.
Votre sœur n est pas aussi
malade que je lavais
ima^îiné.
Zij werden gestraft voor
de rompen die zij had-
den laten begaan.
Ik heb hen mijne vruch-
ten laten opeten.
De roemzucht heeft u zon-
der voorzigtigheid doen
spreken.
Doe niets dat de grond-
beginselen van deugd
niet waardig is, die ik
getracht heb u in te
boezemen.
Ik heb haar mijne beurs
aangeboden, die zij ge-
weigerd heeft aan te
nemen.
Ik openliaar hare goede
daden niet, die zij ge-
tracht heeft verborgen
te houden.
De brief dien ik vermoedde
dat gij zoudt ontvangen.
Uwe zuster is niet zoo
ziek als ik gedacht had.