Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
207
//s son/découvert/a/^/e. Zij hebben hun hoofd
ontbloot,
lis se sont cherché que- Zij hebben twist met clk-
relle. ander gezocht.
lis se sont cherchés long- Zij hebben elkander lang
temps. gezocht.
lis se sont disputé le ter- Zij hebben elkander den
rain. grond betwist.
lis se sont disputés vive- Zij hebben hevig getwist.
ment.
lis se sont donné l'un à
l'autre un repas.
Ils se sont donnés en
spectacle.
Ils se sont élevé par leurs
exploits un monument
impérissable.
Ils se sont élevés par
leurs talents.
Ils se sont écorché le vi- Zij hebben zich in het ge-
sage. zigt geschramd.
lis se sont écorchés dans Zij hebben zich in het
les broussailles. kreupelbosch geschramd.
lis se sont épargné des Zij hebhen zich moeite
peines. uitgewonnen.
Zij hebben elkander ecn
gastmaal gegeven.
Zij hebben zich voor 't ge-
meen ten toon gesteld.
Zij hebben zich door hunne
heldendaden een onver-
gankelijk gedenkteeken
opgerigt.
Zij hebben zich door hunne
talenten verheven.